Významné společnosti, které využily našich služeb

V prostorách hotelu Wine Wellness Centro Hustopeče se konala řada významných akcí a společenských událostí. Prostory hotelu využívá řada mezinárodních i českých firem a institucí, za všechny uvádíme pouze některé.